بمب خبری برای اولین بار عیدی gshare.ir باز شدن تمام پکیج نوا روی همه اکانتهای GSHARE.ir
نويسنده آخرين پست: jalali11 | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: اطلاعیه های شرکت GSHARE.ir | مشاهده: 577 بار | پاسخ: 68

اعلام برنامه شبکه cine film در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 77 بار | پاسخ: 42

اعلام برنامه شبکه NatGeoFarsi در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 68 بار | پاسخ: 37

معرفی برنامه های شبکه face 1 در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 417 بار | پاسخ: 165

اعلام برنامه شبکه های cama clawod , movie , serie در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 367 بار | پاسخ: 109

اعلام برنامه شبکه 4u در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 251 بار | پاسخ: 80

معرفی برنامه های شبکه pars در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 562 بار | پاسخ: 180

معرفی برنامه های شبکه tm tv در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 455 بار | پاسخ: 177

اعلام برنامه شبکه اندیشه در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 1694 بار | پاسخ: 414

بانک ست = اعلام برنامه شبکه royal time tv در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 7704 بار | پاسخ: 849

بانک ست = اعلام برنامه شبکه sat 7 pars در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 6439 بار | پاسخ: 736

بانک ست = اعلام برنامه شبکه manoto در این تایپیک
نويسنده آخرين پست: IRANTV- Program | شروع کننده موضوع: IRANTV- Program | انجمن: معرفی و اعلام برنامه کانالهای ماهواره | مشاهده: 7721 بار | پاسخ: 881

اعلام برنامه پکیجهای CYFRAو POLSAT در ماهواره Hotbird (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 9923 بار | پاسخ: 931

اعلام برنامه پکیج YES در ماهواره AMOS (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 7166 بار | پاسخ: 790

اعلام برنامه پکیج زیبای کیبلکیوسک KabelKiosk در ماهواره Eutelsat 9 (اختصاصی برای مشترکین GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: بانکست | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 8314 بار | پاسخ: 956

اعلام برنامه پکیج VOD در ماهواره Hotbird (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR)
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 7314 بار | پاسخ: 870

اعلام برنامه پکیج CANALSAT در ماهواره ASTRA 19 (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 13851 بار | پاسخ: 1215

اعلام برنامه پکیج BIS کانالهای فرانسه در ماهواره Hotbird (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 12146 بار | پاسخ: 1222

اعلام برنامه مستند در ماهوارها (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: banksat2014 | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 7909 بار | پاسخ: 994

اعلام برنامه های پکیج کارتون و انیمیشن در ماهوارهای مختلف (اختصاصی برای مشترکین سایت www.GSHARE.IR )
نويسنده آخرين پست: بانکست | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | مشاهده: 9832 بار | پاسخ: 1229

بارگذاری مجدد | افزایش سرعت | کاهش سرعت | ایست | معکوس